*****زبان انگلیسی*****

Learn English Online

مکالمه بخش دهم ( اجازه گرفتن- اجازه دادن)

 

رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی can i میباشد.

میتونم یک لحظه از تلفنت استفاده کنم؟   can i use your phone for a momet

میتونم نگاهی به عکسات بندازم؟   can i take a look at your pictures

توضیح هم : به خاطر داشته باشید که عبارت can youبرای خواهش کردن به کار میرود در حالی که can i وقتی استفاده میشود که گوینده اجازه میگیرد که خودش کاری انجام دهد.

برای اجازه گرفتن مودبانه در موقعیت های رسمی تر اغلب از عبارت could i...please استفاده میشود.

عبارت May i....نیز یک عبارت مودبانه و تقریبا رسمی است که از لحاظ کاربرد معادل could i میباشد.

اجازه هست یک لحظه از کامپیوترتان استفاده کنم؟      may i use your computer for a moment     البته. بفرمایید                         of course.go ahead

اجازه هست آقای جکسون را ببینم؟     May i see Mr jackson please

متاسفم ایشان الان گرفتارند       i'm afraid he's busy now

برای اجازه دادن اغلب از عبارت های go aheadو be my guest (هر دو به معنای بفرمایید)استفاده میشود و در موقعیت های رسمی تر عبارت های yes of course ( بله البته) و certainly( حتما) به کار میرود. برای پاسخ منفی اغلب ابتدا عبارت های i'm sorry و یا actually گفته شده و سپس یک دلیل ذکر میشود.

 

عبارت های دیگری که برای اجازه گرفتن رایج است و میتوان از آن در موقعیت های غیر رسمی و رسمی استفاده کرد عبارت do you mind if....(اشکالی ندارد که من.....؟ )میباشد.

اشکالی ندارد که من سیگار بکشم؟ do you mind if i smoke

برای دادن اجازه از عبارت های no i dont  و یا no not at all استفاده میشود

در موقعیت های رسمی تر و یا هنگامیکه بخواهیم خیلی مودبانه اجازه بگیریم از عبارت

would you mind if iاشکالی ندارد که من....... استفاده میشود. که در آن فعل بعد از I باید به صورت گذشته باشد. باید توجه داشت این عبارت ارتباطی به زمان گذشته ندارد و فقط برای اجازه گرفتن مودبانه در زمان حال به کار میرود.

اشکالی ندارد که من امروز یک ساعت زودتر بروم؟would you mind if i left an our early today

خیر اصلا   no not at all

هرگاه کسی از ما اجازه بگیرد که کاری  انجام دهد و ما بخواهیم مودبانه به او پاسخ منفی بدهیم معمولا عبارت های زیر را گفته و سپس دلیل خود را ذکر میکنیم.

I wish you wouldnt

I'd rather you didnt

این جملات معنی خاصی ندارند و فقط برای شروع پاسخ منفی به کار میروند ولی نزدیکترین معادل فارسی آن شاید این عبارت باشد : ممنون میشم اگه این کار را نکنید

اشکالی نداره سیگار بکشم؟

راستش ممنون میشم اگه نکشید میدونید من به دود حساسیت دارم.

Do you mind if i smoke

actually , i wish you wouldnt you know i'm  allergic to smoke

باید توجه داشت که shall i برای اجازه گرفتن به کار نمیرود این عبارت برای ارائه کمک به کار میرود.

میخواهید چمدانتان را برایتان بیاورم ؟                            shall i carry your suitcase for you

خیلی خسته به نظر میرسی. میخواهی برایت قهوه درست کنم ؟

you look very tired.shall i make you some coffee

 

                                                          

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش نهم( خواهش کردن/ در خواست کردن)

 

در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی برای خواهش کردن اغلب جمله به صورت امری گفته میشود و در آخر جمله will you ? اضافه میشود.

صدای موسیقی را کم کن لطفا                                               turn down the music, will you

کتابهایت را سر جایشان بگذر لطفا                                            put your books away,will you

وسائلت را از روی زمین جمع کن لطفا                                           pick up your things will you

در پاسخ اغلب عبارت های زیر به کار میرود:

ok                sure                         yeah ,ok

شاید بتوان گفت رایج ترین عبارتی که برای خواهش کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار میرود عبارت can you....می باشد.

لطفا صدای تلویزیون را زیاد کن                                             ( can you turn up the tv(please

میتونی در شستن ظرفها کمکم کنی؟                       can you give me a hand with the  dishes

میتونی تا فردا چند دلار به من قرض بدی؟   can you lend me a couple of dollars untill tomorrow

اگر بخواهیم خواهش کسی را در یک موقعیت دوستانه رد کنیم ابتدا عبارت i'm sorry i cant را گفته سپس دلیل خود را ذکر میکنیم. مثال:

دیوید آن دیکشنری را سر جایش بگذار                     David , put that dictionary away will you

متاسفانه نمیتوانم دارم ازآن استفاده میکنم                                      sorry i cant i'm using it

برای خواهش کردن در موقعیت های رسمی تر اغلب از عبارت های could you possibly / could you  استفاده میشود.

میشود لطفا آدرس هتل هیلتون را به من بدهید؟could you show me the way to the hilton hotel

لطفا از مری بخواهید بامن تماس بگیرد                                    could you ask mary to contact me

عبارت های will you و would you تقریبا معادل could you میباشند و در موقعیت های   رسمی تر به کار میروند.

ممکن است لطفا در پر کردن این تقاضانامه به من کمک کنید ؟

will you / would you help me with  this application form please

برای دادن پاسخ های منفی به خواهش های رسمی اغلب عبارت i'm afraid i cant ( متاسفانه نمیتوانم ) گفته شه و سپس دلیل ان ذکر میشود.

ممکن است لطفا مرابه خانه برسانید ؟                                       could you give me a ride home

متاسفانه نمیتوام. ماشینم در تعمیرگاه است                    i'm afraid i cant .my car is in the garage

میوانید کمک کنید این فرم ها را پر کنم؟                                could you help me fill out these forms

متاسفانه نمیتوانم. خیلی عجله دارم                                         i'm afraid i cant i'm in a big hurry    

یکی از مهم ترین عبارت هایی که برای  خواهش کردن در موقعیت های رسمی رایج است               woul you mind مباشد. باید توجه داشت که بد از فعل mindشکل ingافعال به کار میرود.این عبارت به مفهوم (بی زحمت۰لطفا) است.

بی زحمت/ لطفا سیگارتان را خاموش کنید              would you mind putting out your cigarette     بی زحمت پنجره را باز کنید                                        would you mind opening the window

 باید توجه داشت که به هنگام استفاده از would you mind اگر بخواهیم خواهش را بپذیریم باید از عبارت های منفی مانند عبارت های زیر استفاده کنیم:

would you mind helping me with the cleaning 

زحمتی نیست که در نظافت کمکم کنید؟         

نه اصلا/ نه ابدا( زحمتی نیست - اشکالی ندارد)                      No, not at all

بنابر این در پاسخ مثبت به خواهش would you mind از عبارت هایی مانند yes i would یا                 yes of course  و نظایر آن استفاده نمیشود.

باید توجه داشت که کاربرد عبارت های رسمی فقط محدود به موقعیت های رسمی نیست. گاهی ما از دوستان یا نزدیکان خود خواهشی میکنیم که انجام آن کار آسانی نیست و یا خواهش ما خواهش بزرگ و مهمی است در این حالت معمولا گوینده از عبارت های رسمی تر استفاده میکند.

(پسر خطاب به پدرش ):پدر فکر میکنی بتوانی یک لپ تاپ برایم بخری؟واقعا یکی لازم دارم

 Dad, do you think you could buy me a laptop, i really need one

                           

                

                                     

                                                                    

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش هشتم ( تشکر و عذر خواهی )

خیلی ممنون         thanks alot

خواهش میکنم      any time

رایج ترین عبارت برای تشکر کردن thank you است. در پاسخ به آن با توجه به موقعیتی که در آن قرار داریم از sure/ok  ( دوستانه و غیر رسمی ) و یا youre welcome ( هم دوستانه هم رسمی ) استفاده کرد.

در موقعیت های رسمی تر از thank you very much استفاده میشود. که در پاسخ آن از عبارت هایی مانند  youre welcome  ( خواهش میکنم ) و یا dont menton it ( خواهش میکنم - مهم نیست) و یا

(خوشحال شدم )it was my pleasue

به کار میرود.در انگلیسی آمریکایی علاوه بر عبارت های بالا بیشتر از عبارت های زیر برای تشکر کردن استفاده میشود:

متشکرم/ممنونم     i appreciate it

متشکرم/ممنونم     i'd appreciate it

خیلی متشکرم     i really appreciate it

واقعا از کمکتان متشکرم i really appreciate your help

واقعا از توجه تان متشکرم    i really appreciate your concern

خواهش میکنم ( دوستانه ) no problem

چیزی نبود/ کاری نکردم   oh it was nothing

خوشحالم که تونستم کمکی کرده باشم     i'm glad i could help

خوشحال شدم ( رسمی )    it was my pleasure

خواهش میکنم ( رسمی )    dont mention it

به خاطر وقتی که گذاشتید / دادید ممنونم   thank you for your time

ممنونم از اینکه ماشینت را به من قرض دادی  thank you so much for lending me your car

خیلی کمک کردی خیلی ممنون you'v been very helpful.thanks a lot

در موقعیت های رسمی یا در نامه نگاری رسمی و اداری از عبارت های زیر استفاد میشود :

میل دارم از معلم هایم به خاطر حمایت و تشویق شان تشکر کنم

i'd like to thank my teachers for their support and encouragement

میل داریم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بی شائبه شما ابراز کنیم

we would like to express our appreciation for your selfless efforts

قبلا از (زحمات- توجه ) شما متشکرم

thanking you in anticipation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش هفتم (یادگیری زبان و مسائل و مشکلات آن)

من انگلیسی را برای کارم/درس هایم/ مسافرت لازم دارم

I need english for my job/my studies/travelling

می خواهم انگلیسی را روان تر صحبت کنم

I want to be more fluent in speaking/i want to speak english fluently

میخواهم ابتدا مکالمات روزمره را یاد بگیرم

I want to learn every day conversations first

مشکل اصلی من مکالمه و درک شنیداری است

My main problems are speaking and listening comprehension

دوست دارم انگلیسی را با لهجه خوب صحبت کنم

I like to speak english with a good accent

به تعداد کافی اصطلاح بلد نیستم

I dont know enough idioms

فیلم ها یا اخبار تلویزیون را نمی فهمم.

I dont understand the movies / films or the news on tv

در مکالمه و نوشتن اشتباهات گرامری دارم.

I make grammatical mistakes in speaking and writing

باید اصطلاحات محاوره ای بیشتری یاد بگیرم

I need to learn more slang

میخواهم انگلیسی بازرگانی یاد بگیرم

I want to learn business english

میخواهم لغات و اصطلاحات بیشتری یاد بگیرم

I want to learn more vocabularies and idioms

حس میکنم دارم انگلیسی را فراموش میکنم

I feel i'm beginning to lose my english

حرف های افراد انگلیسی زبان را درک نمیکنم.

I dont understand english speaking people

لغات زیادی بلدم اما نمیتوانم منظورم را به انگلیسی بیان کنم

I know lots of words but i can't express myself  in english  

نمیتوانم به تنهایی زبان یاد بگیرم لازم است کسی مرا وادار کند.

I can not learn english by myself.i need someone to push me

معلمم عالی است . خودم به قدر کافی کار نمیکنم

My teacher is great . i dont do enough work myself

میخواهم متون علمی به زبان انگلیسی را بخوانم و بفهمم.

I want to read and understand /comprehend scientific texts in english

میخواهم در امتحانات بین المللی مانند تاقل یا آیلتس قبول شوم

I want to pass international exams like the TOEFL or IELTS

بیشتر زبانم را با مطالعه شخصی یاد گرفتم

I've learned most of my english by/through self study

از هنگامیکه به کلاس شما امدم زبانم خیلی پیشرفت کرده است

My english has improved a  lot since i joined your class

مدتی است تماسم با انگلیسی قطع شده است

 i've been out of touch with english for a while /i've lost touch with english for a while

لازم است در زمان کوتاهی در زبان انگلیسی تجدید مهارت کنم( این اصطلاح هنگامی به کار میرود که گوینده قبلا مهارت خوبی داشته  ولی به علت عدم تمرین مهارت خود را تا حدی از دست داده و حالا نیاز دارد در زمان کوتاهی مهارت قبلی خود ر به دست آورد)

I need to brush up on my english / i need to brush my english up

من باید وقت بیشتری بگذارم و بیشتر کار کنم.

I must put in more time and effort

میخواهم بتوانم راجع به مسائل مختلف به زن انگلیسی بحث کنم

I want to be able to discuss different matters in english

میخوام بتوانم افکار و نظراتم را به انگلیسی بیان کنم

I'd lik to be able to express my ideas and opinions in english

میخواهم بتوانم به زبان انگلیسی با مردم به تبادل افکار و اطلاعات بپردازم

I'd like to be able to exchange ideas  and information with people in english

لازم است با مشتری های خارجیمان انگلیسی صحبت کنم

I need to speak engish with our foreign customers

لازم است مکاتبات خارجی را به زبان انگلیسی انجام دهم

I need to handle foreign correspondence in english

وقتی انگلیسی صحبت میکنم لغت کم میارم  

when i speak english i fall short of vocabularies

هنگامی که متنی را میخوانم مفهوم کلی انرا نمیفهمم اگرچه معنی همه لغات را به تنهایی بلدم

when i read a text i cant get the general meaning although i know the meaning of the single words

گاهی اوقات مردم حرف های مرا درک نمیکنند زیرا لغات را غلط تلفظ میکنم

people some times dont understand me because i mispronounce the words

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش ششم ( درس خواندن - امتحان دادن-قبول یا رد شدن)

خیلی درس برای خواندن دارم     i have a lot of studies

او خیلی درس خوان است          he's very studious 

قصد دارم در خارج ادامه تحصیل دهم      i'm going to cotinue my studies abroad

چه روزی امتحان داریم؟                  when is our exam  

 فردا امتحان داریم                       we have an exam tomorrow

واژه exam به معنی آزمون کتبی یا  شفاهی و یا عملی میباشد وبر مبنای آن مدرک قبولی اعطا میشود. واژه test به معنای نوعی آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی به جای آن داده       می شود تا مشخص شود دانشجویان چه مقدار یاد گرفتند واژه quiz به معنای نوع آزمون غیر رسمی و کوتاه است که ممکن است در طول ترم چندین بار داده شود.

هفته پیش امتحان پایان ترم ( نهایی) دادیم          we took our exam last week  

در زبان انگلیسی برای امتحان دادن ( توسط شاگرد ) از take an exam و یا معادل های آن

do/sit an exam استفاده میشود.

دیروز امتحان دادیم                we took /did/sat an exam yesterday 

برای امتحان گرفتن ( توسط معلم ) از give an exam استفاده میشود.

دیروز معلممان از ما امتحان گرفت  our teacher gave us an exam yesterday

در امتحان قبول/ رد شدم     i passed/ failed my exam

دیروز کارنامه ام را گرفتم  i got my report card yesterday

ترم قبل شاگرد اول ( ممتاز) شدم  i was the top studet last term

امتحانت/ مصاحبه ات چطور بود؟ ؟ how did you exam/ interview...go

امتحانم خوب شد/ خوب دادم i did well in my exam

امتحانم را خراب کردم i did badly in my exam

بالاخره موفق شدم امتحان را قبول شدم i finally managed to pass the exam

چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم i almost/nearly  failed my exam

 در امتحان میان ترم نمره خیلی پایین گرفتم       i got a very low mark in my mid-term test   

نمره قبولی چند است ؟          what's the passing mark

امتحان شفاهی است یا کتبی ؟           will the exam be oral or written

ورقه های امتحانی ما را تصحیح کرده اید؟     have you correted our exam papers

برای این امتحان چقد وقت داریم؟ how much time do we have for this exam

ببخشید چقدر وقت باقی مانده است؟ excuse me. how much time is left  please

در کلاسم پیشرفت زیادی/ خوبی دارم i'm making a lot of / good progress in my class

آنقدر که باید درس نمیخوانم    i dont study / i'm not studying as hard as i should

از کلاس عقب هستم  i'm behind the class in my studies

 

دارم عقب میفتم. چون به اندازه کافی برای درس هایم وقت نمیگذارم

i'm falling behind because i dont put in enough time for my studies

 

امروز حال و حوصله درس خواندن ندارم

 i'm not in the mood for studying today=i dont feel like studying today

 

اگرمیخواهی در امتحان ورودی دانشگاه رتبه بالایی بدست بیاری باید دود چراغ بخوری( منظور بیدار ماندن در شب)

if you want to get a high raking in the university entrance exam, you must burn the midnight oil

 

امکان دارد به من وقت بیشتری بدهی من هنوز سوال ۶۵ هستم

will you give me some extra time , please i'm still on question 65

 

به زحمت در امتحان قبول شدم  i barely managed to pass the exam

هنگام امتحات همه چیز یادم رفت my mind went blank during the exam

امتحان را ناپلئونی قبول شدم i passed the exam by the skin of my teeth

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمات بخش پنجم ( مکالمات سر کلاس آنچه زبان آموز میگوید )

 • i'm sorry i'm late عذر میخوام که دیر اومدم
 • i'm sorry but i have to miss the next session متاسفم اما مجبورم جلسه بعد غیبت کنم
 • i'm sorry i dont get it متاسفم من متوجه نمیشم
 • i'm awfully sorry but i have not done my homework خیلی عذر میخوام تکلیفم را انجام نداده ام.
 • i'm done / کارم تمام شد
 • we are on page 20  صفحه ۲۰ هستیم
 • we have done our workbook up to page 15 کتاب تمرینات را تا صفحه ۱۵ انجام دادیم
 • i was 1 minute late . did you mark me absent ?  من ۱۵ دقیقه غیبت داشتم برام غیبت زدید؟
 • this class does not suit my time این کلاس به وقت من نمیخوره
 • my english classs coincides with my university class کلاس زبانم با دانشگاهم هم زمان است
 • it's on the tip of my tongue  نوک زبانم است
 • the bell has gone زنگ خورده
 • may i come in    اجازه هست داخل شوم ؟
 • could you repeat it pelase  لطفا تکرار کنید
 • could i have a word with you? میتونم چند کلمه باشما صحبت کنم؟
 • could you explain it little more? لطفا کمی بیشتر توضیح دهید
 • would you mind writing it on the  blackboard میشه انرا روی تخته بنویسید ؟
 • can i have your opinion about my composition میتونم نظرتون رو راجع به انشام بدونم؟
 • should i hand in my homework now? تکالیفم را الان تحویل بدم؟
 • shall i read? بخوانم؟
 • will you mark me absent if i'm ten minutes late? اگه ده دقیقه تاخیر کنم برام غیبت میزنید؟
 • are you satisfied with me از من راضی هستید؟
 •  what we are supposed to do for next session برای جلسه بعد چی کار باید بکنیم؟
 • will you enter my name on your list please? لطفا اسم مرا در لیست خود وارد کنید
 • could i leave a class a little earlier today? میتونم امروز کمی زودتر کلاس را ترک کنم؟
 • will you excuse me for a minute? به من یک دقیقه اجازه مرخصی میدهید؟
 • may i be excused for a moment?  در مواقع رسمی تر ( به من یک دقیقه اجازه مرخصی میدهید؟)
 • i'm sorry for being absent last ession. i was on a trip  به خاطر غیبت جلسه قبل عذر میخوام مسافرت بودم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش چهارم( مکالمات سر کلاس از زبان استاد)

 • open your books to page 20  کتابهایتان را باز کنید و صفحه ۲۰ را بیاورید
 • turn the page over ورق بزنید / بروید صفحه بعد
 • hand in your homework please  لطفا تکالیفتان را تحویل دهید
 • listen and repeat after me گوش کنید و بعداز من تکرار کنید
 • learn this dialogue by heart این مکالمه را از بر کنید
 • look up the new words معنی لغات جدید را از دیکشنری پیدا کنید
 • sit up please صاف بشین (خطاب به دانشجویی که روی میز خم شده )
 • sit properly درست بشین ( خطاب به شاگردی که لم داده یا پاهایش را دراز کرده)
 • some one please open the window  لطفایک نفر پنجره را باز کند
 •  i'll explain it to you again برایتان دوباره توضیح میدهم
 • i'll read it out loud آنرا با صدای بلند میخوانم
 • i'm ging to give you an exam next session جلسه بعد از شما امتحان میگیرم
 • we need a make up/ an extra session یک جلسه جبرانی / اضافی لازم  داریم
 • what page are we on?  کدام صفحه هستیم؟
 • are you all set/ =ready ?آماده اید؟ حاضرید ؟
 • are you done? کارتان تمام شد؟
 • can you speak up? i cant hear you بلندترصحبت کن. صدایت را نمیشنوم
 • is every body ready? همه حاضرند؟
 • have you enrolled ? ثبت نام کرده ی؟
 • no talking please لطفا صحبت نکنید
 • i want to ask you some questions میخواهم از شما چند سوال بپرسم
 • read the first paragraph out loud  پاراگراف اول را بلند بخوان
 • move over one seat so you can practice with your friend یک صندلی آنطرف تر بشین تا بتوانی با دوستت تمرین کنی
 • you are behind the class. you must try and catch up with the class تو از کلاس عقبی باید سعی کنی خودت را به کلاس برسانی
 • you have missed three sessions so far تا حالا سه جلسه غیبت داشتی
 • you were supposed to write a composition  قرار بود یک انشا بنویسید
 •  it's time to call the roll now وقت حضور و غیاب است
 • i want to read out your test scores to you میخوام نمرات امتحان رابرایتان بخوانم
 • i have to take two marks of you  مجبورم دو نمره ازت کم کنم
 • if you miss one more session, you will be disqualified from the exam  اگه یه جلسه دیگه غیبت کنی از امتحان محروم میشی
 • we were behind schedule ما از برنامه عقب هستیم
 • we were through with this lesson. lets move on to the next lesson این درس را تمام کرده ایم. بریم سر درس بعد
 • has everybody handed in their homework? همه تکالیفشان را تحویل دادن؟
 • what time does the bell go? زنگ چه ساعتی میخورد؟
 • shall i play the tape again? میخواهید نوار را یک بار دیگه برایتان بگذارم؟
 • will you fetch me some chalk please? لطفا برام کمی گچ بیار
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش سوم(سلام و احوالپرسی)

 • عبارت sit down به معنای بنشین غیر رسمی و خودمانی است اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشستن کنیم میگوییم: take/have a seatبفرمایید بنشینید.

 

 • اگر وارد مکانی شویم و عده ای به احترام ما از جای برخیزند میگوییم: be seated please بفرمایید بنشینید

 

 • برای سلام کردن در موقعیتهای دوستانه و غیر رسمی از hi یا hello استفاده میشود . در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا hello رایج تر است اما در آمریکای شمالی و کانادا hi بیشتر به کار میرود.
 • برای احوال پرسی رایج ترین عبارت how are you است آمریکایی ها خیلی وقت ها از

how are you doing  استفاده میکند.

 

 • how do you do به معنای خوشوقتم است.و فقظ هنگامی گفته میشود که برای بار اول با کسی ملاقات میکنید. در پاسخ به آن میتوان از خود عبارت یعنی همان (how do you do ) ویا از             nice to meet you  استفاده کرد.  

 

 • how's life with you حال و روزت چطوره؟
 • how is life treatening youحال و روزت چطوره؟
 • what's newsتازه چه خبر؟
 • what's workکارو بارت چطوره؟
 • not much/ nothing much خبری نیست
 • could be better چندان خوب نیست
 • how are you getting along in your new job با کار جدیدت چطوری؟
 • how do you feel today امروز چطوری؟ ( برای پرسیدن حال مریض )
 • i feel much better , thanks خیلی بهترم ممنون
 • are you feeling better today امروز بهتری؟
 • no, i'm afraid not  نه متاسفانه
 • oh, i'm really sorry to hear that واقعا متاسفم
 • say hello to your dad for me سلام مرا به پدرت برسان( دوستانه)
 • remember me to your mother سلام مرا به مادرت برسان ( دوستانه)
 • give my best regards to your husband  سلام مرا به شوهرتان برسانید (رسمی)
 • so long  خداحافظ / قربانت
 • take care مواظب خودت باش
 • have a nice day روز خوبی داشته باشی


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش دوم

به هنگام ورود به محلی و یا خروج از آن اگر بخواهیم دوست یا همراه ما قبل از ما وارد یا خارج شود میگوییم : after you یعنی : اول شما بفرمایید

اگر آقایی بخواهد حق تقدم را به خانمی بدهد میگوید :  ladies first یعنی خانم ها مقدمند

ولی اگر خانمی بخواهد حق تقدم را به آقایی بدهد میگوید : after you یعنی بفرمایید

اگر بخواهیم حق تقدم را به فرد مسن تری بدهیم میگوییم : age first

در موقعیت های دوستانه و بیشتر بین دوستان میگوییم : beauty first  یعنی خوش قیافه تر ها حق تقدم دارند.

 

اگر دو مرد که دوست صمیمی هستند بخواهند از در وارد یا خارج شوند یکی از انها کنار میرود و به شوخی به دیگری میگوید : ladies first و دوست او در پاسخ میتواند بگوید donkies next این یک شوخی مردانه است که بین دوستان صمیمی رایج است

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

مکالمه بخش اول

 

۱- هنگامی که چیزی را به کسی میدهیم میگوییم : here you are و یا  there you are این دو عبارت معادل یکدیگرند و هر دو به معنای "بفرمایید"  میباشند . این دو عبارت معمولا در موقعیت های رسمی به کار میروند . در موقعیت های غیر رسمی و دوستانه فقط از کلمه here به معنای " بگیر" - " بیا بگیر " استفاده میشود :

مثال :    here take this money بیا این پول را بگیر


۲- هنگامیکه میخواهیم کسی را به صرف غذا - شیرینی - آشامیدنی و غیره دعوت کنیم  میگوییم :

help your self بفرمایید ( برای یک نفر)

help yourselves بفرمایید ( برای چند نفر )

مثال :

ok , everybody . dinner is ready . help yourselves  خب  شام حاضر است بفرمایید

برای تعارف خوردنیها و آشامیدنیها میتونید از عبارت های زیر استفاده کنید :

have some dessertدسر میل کنید

have a banana موز بخورید

اگر در حال خوردن چیزی باشید و بخواهید آن را تعارف کسی کنید میگویید :  have some / have one

have some برای اسامی غیر قابل شمارش و have one  برای قابل شمارش است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

جی آر ای GRE

آزمون جی آر ای یا همان GRE مخفف عبارت Graduate Records Examination می‌باشد. همان طور که از نام این آزمون مشخص می‌باشد، هدف آن سنجش توانایی ها و معلومات فارغ التحصیلان می‌باشد. این آزمون معمولا برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر از  کارشناسی  مورد نیاز می‌باشد. دانشگاه‌های آمریکایی و  کانادایی  معمولا داشتن نمره بالا در این آزمون را یکی از شرایط ادامه تحصیل قرار می‌دهند زیرا آنها معتقدند که دانشجویان علاوه بر یاد گرفتن مطالب علمی و تخصصی بایستی در زمینه سیاسی، قدرت استنتاج و درک متون عمومی دشوار را کسب کرده باشند.

محتوای آزمون

این آزمون دارای 3 قسمت درک زبانی (verbal)، کمی (quantitative)و قسمت تحلیلی (analytic) می‌باشد. در قسمت زبانی معمولا متضاد و مترادف کلمات دشوار پرسیده می‌شود و در واقع فقط بستگی به میزان لغات دانشجو توجه می‌کند. لغات پرسیده شده واقعا دشوار هستند و برای اکثر دانشجویان نا آشنا. در قسمت کمی سوالات ریاضی نسبتا ساده‌ای پرسیده می‌شود تا توانایی های ابتدایی فرد مورد سنجش قرار گیرد. قسمت تحلیلی هم در مورد تحلیل یک موضوع بحث بر انگیز می‌باشد و به صورت نوشتاری می‌باشد. یعنی از فرد خواسته می‌شود تا در مورد موضوع مشخصی متنی نوشته شود و تحلیلهای شخصی بیان گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

تافل

تافل (به انگلیسی TOEFL و مخفف عبارت Test of English as a Foreign Language)، نام آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط موسسه ای‌تی‌اس (ETS) در سه نوع کاغذی، کامپیوتری و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از شش هزار موسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

مدرک تافل تنها دو سال اعتبار دارد.

آزمون کاغذی Pbt

همانطور که از نام این آزمون مشخص است، داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید به سوالات موجود در دفترچه آزمون پاسخ دهند. این آزمون جای خود را رفته رفته به آزمون اینترنتی داده‌است و در واقع در آینده‌ای نه چندان دور کاملا منسوخ خواهد شد. در آزمون کاغذی سه مهارت زبان آموز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

 • مهارت شنیداری (Listening Comprehension)
 • ساختار زبان (Structure and Language)
 • مهارت خواندن (Reading Comprehension)

علاوه بر سه مهارت فوق یک قسمت برای مهارت نوشتن هم وجود دارد که در یک فرصت ۳۰ دقیقه‌ای بایستی داوطلب بتواند در مورد موضوع مشخصی بنویسد. نمرات بدست آمده از هر قسمت بعد از تغییر مقیاس یافتن با هم جمع شده و نمره کل داوطلب را مشخص می‌کند. این نمره می‌تواند بین ۳۱۰ تا ۶۷۷ تغییر کند. بنابراین هیچ نمره مشخصی برای قبولی یا رد شدن در این آزمون وجود ندارد و همه شرکت کنندگان در این آزمون نمره آزمون را دریافت خواهند کرد. نمره مورد نیاز داوطلب بستگی به محلی دارد که داوطلب می‌خواهد نمره آزمون تافلش به آنجا ارسال شود. معمولا برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور نمره بالاتر از ۵۵۰ مورد نیاز است.

آزمون اینترنتی Ibt

این آزمون در اواخر ۲۰۰۵ معرفی شد و به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر «مبتنی بر کامپیوتر» و «مبتنی بر دفترچه» گردید. این آزمون ابتدا در کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا برگزار گردید و از سال   ۲۰۰۶به کشورهای دیگر نیز بتدریج راه یافت. در این نوع آزمون شرکت کنندگان بایستی در تاریخهای مشخص شده در محل حوزه آزمون حضور پیدا کرده و از طریق اینترنت آزمون را برگزار کنند. اعتبار مدرک این آزمون با مدارک امتحانات تافل قدیمی یکسان است ولی این آزمون دارای تفاوتهایی می‌باشد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • برخلاف تافل قدیمی که بیشتر تاکید بر روی گرامر بود، این آزمون تمامی مهارتهای زبانی را پوشش می‌دهد.
 • فاصله زمانی بین شرکت در آزمون و دریافت نتیجه بر روی اینترنت حدود دو هفته می‌باشد.
 • این آزمون هر ماه چند بار برگزار شده و داوطلبان آزادی عمل بیشتری در انتخاب تاریخ آزمون دارند.

این آزمون ۴ ساعته بوده و دارای ۴ بخش است. هر بخش ممکن است یک یا حتی چندمهارت را مورد آزمایش قرار دهد. یادداشت برداری در این روش بر خلاف روش مبتنی بر دفترچه مجاز است. این آزمون نمی‌تواند بیشتر از یک بار در هفته برگزار شود. البته باید دقت کرد که ممکن است یک یا چند بخش به صورت طولانی (طولانی تر از حد معمول) ارائه شوند. در این صورت مشخص نیست کدام بخش از سوالها واقعا تصحیح شده و جزو نمره در نظر گرفته می‌شوند. انتخاب سوالات تقریبا به صورت تصادفی است.
۱.مهارت خواندن (Reading Comprehension)
این قسمت دارای ۳ الی ۵ متن بلند و سوالاتی در مورد این متنها است. موضوع متن‌ها آکادمیک بوده و معمولا در کتابهای دانشگاهی یافت می‌شوند. سوالات عمدتا در مورد موضوع اصلی متن، جزئیات، برداشت‌ها، نحوهٔ دیگر بیان جملات، جایگذاری جملات، واژه‌های مترادف می‌باشد. در آزمون ibt دانشجو باید مهارت‌هایی نظیر خلاصه برداری، برداشت سریع ایده‌های اصلی و جدولبندی را دارا باشد. به طور کلی نیازی به اطلاعات قبلی در مورد متن نیست اما اطلاعات قبلی می‌تواند کمک کننده باشد.
۲.مهارت شنیداری (Listening Comprehension)
این بخش شامل شش متن می‌باشد؛ دو مکالمهٔ دانشجویی و چهار متن نیز شبیه سازی کلاس درس دانشگاهی و مباحثات است.
۳.مهارت گفتاری (Speaking Comprehension)
این بخش مجموعا شامل شش قسمت است؛ دو قسمت مستقل که در هرکدام از آنها یک سوال دربارهٔ زندگی آکادمیک مطرح می‌شود و دانشجو باید در مورد آن صحبت کند. چهار قسمت هم به صورت مجتمع است که بخشهای reading،listening همراه با بخش speaking وجود دارد. در این بخشها دانشجو باید در مورد خلاصهٔ متنی که می‌خواند یا می‌شوند و یا ایده‌های جدید خود در مورد این متون صحبت کند. این صحبت‌ها باید دقیق، واضح و دارای تجزیه و تحلیل دقیق از اطلاعات ارائه شده باشد.
۴.مهارت نوشتاری (Writing Comprehension)
این بخش شامل دو قسمت است. یک قسمت مجتمع و یک قسمت مستقل. در بخش مجتمع دانشجو باید متن آکادمیکی را بخواند، سپس به ادامهٔ آن گوش دهد و بعد از ان نظرات خود را در مورد متن بنویسد. در بخش مستقل نیز دانشجو یک مقالهٔ شخصی در مورد سوال ارائه شده می‌نویسد.

نمره هر یک از مهارت‌ها بین ۰ تا ۳۰ بوده و در مجموع نمره بین ۰ تا ۱۲۰ است. نمره ۷۹ یا ۸۰ این آزمون معادل ۵۵۰ آزمون کاغذی شناخته می‌شود که برای ورود به اکثر دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد نیاز است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

آیلتس

آیلتس (به اگلیسی : 'IELTS مخفف International English Language Testing System) (نظام بین المللی ارزشیابی زبان انگلیسی)  در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمون‌های  زبان انگلیسی است که در سراسر دنیا برگزار می‌شود.

نمره بندی این آزمون از ۰ تا ۹ سطح را شامل می‌شود که نمرهٔ قبولی برای آزمون وجود ندارد اما به طور معمول سطح ۵ نمرهٔ متوسط و ۶ به بالا خوب تلقی می‌شود.  دانشگاه کمبریج ، دانشگاه آکسفورد و  دانشگاه هاروارد آیلتس باحداقل سطح ۷ را می‌پذیرند.

آیلتس در واقع آزمونی بریتانیایی بوده و از این نظر در مقابل  تافل، آزمون آمریکایی قرار می‌گیرد. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج  انگلستان،  شرای فرهنگی بریتانا و مرکز آیلتس استالیا برگزار می‌شود.

آزمون آیلتس از ۴ بخش گوش کردن، خواندن، نوشتن و مکالمه تشکیل شده‌است. کل آزمون دارای دو گونه آکادمیک و عمومی است که گونه آکادمیک مشکل تر بوده و همین آزمون است که برای ورود به دانشگاه‌ها مورد نیاز می‌باشد.

IELTS یا International English Language Testing System یک امتحان زبان انگلیسی است و از اعتباری بین المللی برخوردار می‌باشد. این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی که می‌خواهند در کشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، کار کنند و یا به آن کشورها مهاجرت نمایند. امتحان IELTS با همکاری مشترک دانشگاه کمبریج، کنسولگری انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار می‌شود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی می‌کند و چهار توانائی Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بسیاری از دانشگاهها در کشورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریکا امتحان IELTS را به رسمیت می‌شناسند. همچنین جهت مهاجرت به کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند، داشتن مدرک IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از ۲۷۰ مرکز امتحانی واقع در ۱۱۰ کشور مختلف دنیا برگزار می‌گردد. شرکت کنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سوالات بسیار ساده تا بسیار مشکل پاسخ می‌دهند. نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا ۹ می‌باشد. نمره کلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می‌گردد. در کارنامه IELTS، علاوه بر نمره کلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذکر می‌شود. تعبیر هر کدام از نمره‌های صفر تا ۹ مطابق متن صورت می‌پذیرد:


Fluent with complete understanding - Expert User - ۹ Full operational command, occasional inaccuracies - Very Good User - ۸ Operational command, occasional inaccuracies - Good User - ۷ Effective command, inaccuracies - Competent User - ۶ Partial command, many mistakes - Modest User - ۵ Limited command, frequent problems - Limited User - ۴ Only general understanding - Extremely Limited User - ۳ Only basic understanding with difficulty - Intermittent User - ۲ No language ability - Non User - ۱ N/A - Did not attempt the test - ۰


هر دانشگاه برای پذیرش متقاضیان حداقل نمره‌ای را مشخص می‌کند و اکثر آنها حداقل نمره کلی ۶٫۵ را می‌خواهند بطوریکه نمره هر بخش هم از ۶ کمتر نباشد (البته این قاعده کلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد). به عنوان مثالی دیگر، برای اینکه حداکثر امتیاز زبان انگلیسی را جهت مهاجرت به کانادا کسب نمایید، باید در هر چهار قسمت امتحان IELTS حداقل نمره ۷ بگیرید.

در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهید داد. تاریخ و ساعت برگزاری قسمت Speaking در روز امتحان به شرکت کنندگان اعلام می‌شود و معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت ۵ روز ادامه می‌یابد. داوطلبانی که از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند، برای امتحان Speaking در اولویت هستند و باید در هنگام ثبت نام، اسم خود را در لیستی جداگانه به ثبت برسانند. تمامی مراحل کتبی امتحان باید با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنویس یا خودکار را در هیچ مرحله‌ای از امتحان کتبی ندارند.

نتایج امتحان IELTS دو هفته پس از پایان یافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد و کارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده می‌شود و از طریق تلفن، فکس و یا email قابل در یافت نیست. همچنین از تاریخ امتحان تا مدت ۹۰ روز حق شرکت مجدد در امتحان را ندارید.

تا ۵ کارنامه برای دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رایگان توسط دفاتر برگزار کننده امتحان ارسال می‌گردد، بشرطی که از تار یخ امتحان شما یکماه نگذشته باشد. اگر بیشتر از یکماه از تاریخ امتحانتان سپری شود و یا بیشتر از ۵ کارنامه بخواهید برایتان ارسال بشود، به ازای هر کارنامه باید مبلغی را بپردازید. اکثر دانشگاهها کارنامه IELTS را که بیشتر از دو سال از تاریخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار می‌شود. امتحان Academic مخصوص کسانی است که می‌خواهند در یک دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند در حالیکه امتحان General Training مخصوص کسانی است که می‌خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مانند کانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت کنند.

همانطور که گفته شد، در امتحان IELTS، توانائیهای Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجیده می‌شوند. در حالیکه قسمتهای Listening و Speaking برای داوطلبان Academic و General Training به روش کاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، هر یک از این دو گروه سوالات جداگانه‌ای در قسمتهای Reading و Writing دریافت می‌کنند. مسولیت نوع امتحانی که می‌خواهید در آن شرکت نمائید بر عهده شماست و باید در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قید کنید.

قسمتهای مختلف امتحان IELTS

بخش Listening

زمان : حدودا ۳۰ دقیقه

تعداد سوال : دفترچه‌ای حاوی چهل سوال در ۴ بخش

نوار امتحان Listening فقط یکبار پخش می‌شود.

قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سوالها را مرور کنید.

پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.

پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود.

با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.

دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مکالمه بین دو یا چند نفر می‌باشد.

دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یک مکالمه حداکثر چهار نفره و یک کنفرانس، تشکیل دهنده این بخشها هستند.

بخش General Training Reading

زمان : ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سوال

دفترچه حاوی متون که جمعا ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.

بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.

متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.

بخش دوم در مورد جزوات آموزشی واحتیاجات رفاهی است.

بخش سوم شامل یک متن بلند با موضوعی عمومی است.

بخش Academic Reading

زمان : ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سوال

دفترچه حاوی ۳ متن که جمعا ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.

بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.

متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

متون جنبه علمی دارند.

حداقل یکی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.

در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمد.

 بخش General Training Writing

زمان : ۶۰ دقیقه

برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

در موضوع اول (Task 1) باید نامه‌ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مساله یا مشکلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر نامه‌ای کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مساله بیان کنید و باید حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

[ بخش Academic Writing

زمان : ۶۰ دقیقه

برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری که به شما داده شده‌است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر انشائی کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مساله بیان کنید و باید حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

 بخش Speaking

زمان : ۱۱ تا ۱۴ دقیقه

امتحان بصورت یک مصاحبه رو در رو می‌باشد و شامل سه بخش است.

بخش اول ۴ تا ۵ دقیقه بطول می‌انجامد و باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایقتان جواب دهید.

در بخش دوم باید به مدت ۲ دقیقه در مورد موضوعی که به شما داده می‌شود صحبت کنید. قبل از آن یک دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فکر کنید و یادداشت بردارید. پس از پایان ۲ دقیقه، به یک یا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.

در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقیقه با مصاحبه کننده صحبت خواهید کرد. محور گفتگوی شما موضوعی است که در بخش دوم به آن پرداخته‌اید.

کل مصاحبه بر روی نوار ضبط می‌شود.


یکی از مهمترین عوامل کسب موفقیت و نمره خوب در امتحان IELTS، نحوه مطالعه شما برای چنین امتحانی است. بارها دیده شده‌است که داوطلبان شرکت در آزمون، با اتخاذ روشهای ناکارآمد، در کسب نمره مورد نظرشان ناکام مانده‌اند. با اتخاذ روشهای مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اینکه در وقت خود صرفه جوئی قابل ملاحظه‌ای می‌کنید، در دستیابی به نمره مورد نظرتان نیز موفق خواهید بود. برای نیل به این مقصود، به چند نکته زیر توجه نمائید:

۱. بر اساس یک برنامه ریزی منظم به مطالعه بپردازید. بعنوان مثال خود را مقید سازید که بمدت چهارماه برای امتحان IELTS مطالعه نمائید و هر روز ۶ ساعت را به این امر اختصاص دهید (این مدت فقط جهت مثال ذکر شده‌است و بنا به اینکه پیشینه دانش زبان شما چگونه‌است، زمان آماده سازی جهت شرکت در آزمون تغییر خواهد نمود).

۲. تمامی چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرین نمائید. بعنوان مثال، یک ماه تمام فقط روی Listening تمرین نکنید و به سه مهارت دیگر کاری نداشته باشید. البته اگر روی قسمتی ضعیفتر هستید، باید وقت بیشتری برای آن صرف نمائید.

۳. مطالبی که مطالعه مینمائید باید به امتحان IELTS مربوط باشند. بهترین حالت این است که از کتابهائی که در رابطه با IELTS نوشته شده‌اند، استفاده نمائید. مثلا اگر می‌خواهید که در بخش Reading امتحان تمرین کنید، خواندن متون مشکل ادبی به زبان انگلیسی فایده‌ای ندارد. برعکس، کتابهائی که در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده‌اند، علاوه بر اینکه به بالا بردن مهارت شما کمک می‌نمایند، شما را با سبک امتحان نیز بیشتر آشنا می‌کنند. این یک نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگلیسی و کتابهائی که در رابطه با آن نوشته شده‌اند نامحدود می‌باشند، اما وقت شما محدود است. هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS می‌باشد. بنابراین، کتابهائی که جهت مطالعه انتخاب مینمائید باید بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند.

۴. قبل از امتحان، حتما باید چندین تست استاندارد را جواب بدهید تا هم از سطح آمادگی خودتان مطلع شوید و هم با نوع و سبک امتحان آشنا شوید. پاسخگوئی به سوالات باید در مدت زمان مشخصی که در امتحان اصلی IELTS با آن مواجه خواهید شد، صورت پذیرد.


 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  | 

ضرب المثل بخش اول

 • "A poor workman blames his tools."
 • ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.»
  • مترادف فارسی: «عروس نمی‌توانست  برقصد ، می‌گفت زمین کج است.»یا " وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو می بیند ."
 • "A bird in the hand is worth two in the bush."
 • ترجمه«یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.»
  • مترادف فارسی: «سیلی نقد به از حلوای نسیه.»
 • "Absence makes the heart grow fonder."
 • ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می شود.»
  • مترادف فارسی: «دوری ودوستی.»
 • "A cat may look at a king."
 • ترجمه: «شاید که گربه به شاهی نظر کند.»
  • مترادف فارسی: «به اسب شاه گفته  یابو.»
 • "A chain is no stronger than its weakest link."
 • ترجمه: «استحکام زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است.» ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار
 • "A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once."
 • ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد.»
  • مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است.»
 • "A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long."
 • ترجمه: «دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.»
  • مترادف فارسی: «اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت.»

 

 • "Actions speak louder than words."
 • ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.»
  • مترادف فارسی: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»

 

 • "Advice when most needed is least heeded."
 • ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است»

 

 • "A fool and his money are easily parted."
 • ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»

مشابه فارسی:"تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند"

 • "A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first."
 • ترجمه: «روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند»
  • مترادف فارسی: «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند»
 • "A friend in need is a friend indeed."
 • ترجمه: «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.»
  • مترادف فارسی: «دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی»

 

 • "After a storm comes a calm."
 • ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.»
  • مشابه فارسی: «بعد از خشم پشیمانی است»

 

 • ""A good beginning makes a good ending."
 • ترجمه: «یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.»
  • خلاف فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رود دیوار کج» مولوی

 

 • "A good man in an evil society seems the greatest villain of all."
 • ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.»
 • مترادف فارسی : "با بدان منشین که گرچه خوبی بد شوی / خورشید بدین بزرگی را پاره ای ابر تیره کند"
 • "A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand."
 • ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است.»
 • "A guilty conscience needs no accuser."
 • ترجمه: «یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست»
 • "A jack of all trades is master of none."
 • ترجمه: «کسی که همه کار انجام می‌دهد استاد هیچ‌ کاری نیست.»
  • مترادف فارسی: « همه‌کاره و هیچ‌کاره.

 

 • "A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."
 • ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.» منسوب به وینستون چرچیل
 • "A little knowledge is a dangerous thing."
 • ترجمه: «دانش ناقص خطرناک است.»
  • مترادف فارسی: «نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»
  • تمثیل: «دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم» سعدی
  • تمثیل: «آن‌که نداند رقمی بهر نام// به ز فقیهی که بود ناتمام»
 • "A merry heart makes a long life."
 • ترجمه: «دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند.»
 • A miss by an inch is a miss by a mile.
 • ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»
  • مترادف فارسی: «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب»
 • "A penny saved is a penny earned." منسوب به فرانکلین
 • ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده است.»
  • مترادف: «قطره قطره است وانگهی  دریا»
 • "A person is known by the company he keeps."
 • ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می شود»
  • مترادف فارسی: «تو اول بگو با کیان  دوستی // پس‌آنگه بگویم که تو کیستی»
 • "A picture is worth a thousand words."
 • ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است»
  • مترادف فارسی: «زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن»
 • "A pot of milk is ruined by a drop of poison."
 • ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد»
  • مترادف فارسی: «یك بز گر همه گله را گر میكند»
 • "A rolling stone gathers no moss."
 • ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید»
  • مترادف فارسی: «که بر سنگ گردان نروید نبات»
 • "A sound mind in a sound body."
 • ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم»
  • اصل لاتینی: «mens sana in corpore sano»
  • مترادف فارسی: «عقل سالم در بدن سالم است»
 • منسوب به بنیامین فرانکلین "A stitch in time saves nine."
 • ترجمه: «یک بخیه بموقع، از نه بخیه (دیگر) جلوگیری می کند»
  • مترادف فارسی: «یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری می‌کند»
 • "All cats love fish but hate to get their paws wet."
 • ترجمه: «هر گربه‌ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است»
 • "All flowers are not in one garland."
 • ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع گل‌ها را ندارد»
  • مترادف فارسی: « گل بی‌علت و بی‌عیب خداست»
 • "All frills and no knickers."
 • ترجمه: «زینت فراوان، بدون شلوار»
  • مترادف فارسی: «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره»
 • "All good things come to an end."
 • ترجمه: «هرچیز خوبی به پایان می‌رسد»
 • "All hat and no cattle"
 • ترجمه: همه کلاه است، پیش‌بند وجود ندارد»
  • مترادف فارسی: «همه من هستند، هیچ‌کس نیم‌من نیست»
 • "All roads lead to Rome."
 • ترجمه: «همه راه‌ها به رم راه‌برند»
  • مترادف فارسی: «هرجا بری آسمون همین رنگه»
 • "All's fair in love and war."
 • ترجمه: «عدالت در دوستی و جنگ»
 • "All's well that ends well."
 • ترجمه: «همه‌چیز خوب، پایانش نیز خوب»
  • متضاد فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج»
 • "All that glisters is not gold."
 • ترجمه: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»
  • مترادف فارسی: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»
  • مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست»
 • "All things come to he who waits."
 • ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد»
  • مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»
 •  
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت   توسط نینا نصیری  |