*****زبان انگلیسی*****

Learn English Online

مکالمه بخش سوم(سلام و احوالپرسی)

 • عبارت sit down به معنای بنشین غیر رسمی و خودمانی است اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشستن کنیم میگوییم: take/have a seatبفرمایید بنشینید.

 

 • اگر وارد مکانی شویم و عده ای به احترام ما از جای برخیزند میگوییم: be seated please بفرمایید بنشینید

 

 • برای سلام کردن در موقعیتهای دوستانه و غیر رسمی از hi یا hello استفاده میشود . در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا hello رایج تر است اما در آمریکای شمالی و کانادا hi بیشتر به کار میرود.
 • برای احوال پرسی رایج ترین عبارت how are you است آمریکایی ها خیلی وقت ها از

how are you doing  استفاده میکند.

 

 • how do you do به معنای خوشوقتم است.و فقظ هنگامی گفته میشود که برای بار اول با کسی ملاقات میکنید. در پاسخ به آن میتوان از خود عبارت یعنی همان (how do you do ) ویا از             nice to meet you  استفاده کرد.  

 

 • how's life with you حال و روزت چطوره؟
 • how is life treatening youحال و روزت چطوره؟
 • what's newsتازه چه خبر؟
 • what's workکارو بارت چطوره؟
 • not much/ nothing much خبری نیست
 • could be better چندان خوب نیست
 • how are you getting along in your new job با کار جدیدت چطوری؟
 • how do you feel today امروز چطوری؟ ( برای پرسیدن حال مریض )
 • i feel much better , thanks خیلی بهترم ممنون
 • are you feeling better today امروز بهتری؟
 • no, i'm afraid not  نه متاسفانه
 • oh, i'm really sorry to hear that واقعا متاسفم
 • say hello to your dad for me سلام مرا به پدرت برسان( دوستانه)
 • remember me to your mother سلام مرا به مادرت برسان ( دوستانه)
 • give my best regards to your husband  سلام مرا به شوهرتان برسانید (رسمی)
 • so long  خداحافظ / قربانت
 • take care مواظب خودت باش
 • have a nice day روز خوبی داشته باشی


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۹ساعت   توسط نینا نصیری  |