*****زبان انگلیسی*****

Learn English Online

مکالمه بخش هشتم ( تشکر و عذر خواهی )

خیلی ممنون         thanks alot

خواهش میکنم      any time

رایج ترین عبارت برای تشکر کردن thank you است. در پاسخ به آن با توجه به موقعیتی که در آن قرار داریم از sure/ok  ( دوستانه و غیر رسمی ) و یا youre welcome ( هم دوستانه هم رسمی ) استفاده کرد.

در موقعیت های رسمی تر از thank you very much استفاده میشود. که در پاسخ آن از عبارت هایی مانند  youre welcome  ( خواهش میکنم ) و یا dont menton it ( خواهش میکنم - مهم نیست) و یا

(خوشحال شدم )it was my pleasue

به کار میرود.در انگلیسی آمریکایی علاوه بر عبارت های بالا بیشتر از عبارت های زیر برای تشکر کردن استفاده میشود:

متشکرم/ممنونم     i appreciate it

متشکرم/ممنونم     i'd appreciate it

خیلی متشکرم     i really appreciate it

واقعا از کمکتان متشکرم i really appreciate your help

واقعا از توجه تان متشکرم    i really appreciate your concern

خواهش میکنم ( دوستانه ) no problem

چیزی نبود/ کاری نکردم   oh it was nothing

خوشحالم که تونستم کمکی کرده باشم     i'm glad i could help

خوشحال شدم ( رسمی )    it was my pleasure

خواهش میکنم ( رسمی )    dont mention it

به خاطر وقتی که گذاشتید / دادید ممنونم   thank you for your time

ممنونم از اینکه ماشینت را به من قرض دادی  thank you so much for lending me your car

خیلی کمک کردی خیلی ممنون you'v been very helpful.thanks a lot

در موقعیت های رسمی یا در نامه نگاری رسمی و اداری از عبارت های زیر استفاد میشود :

میل دارم از معلم هایم به خاطر حمایت و تشویق شان تشکر کنم

i'd like to thank my teachers for their support and encouragement

میل داریم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بی شائبه شما ابراز کنیم

we would like to express our appreciation for your selfless efforts

قبلا از (زحمات- توجه ) شما متشکرم

thanking you in anticipation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۹ساعت   توسط نینا نصیری  |